<button id="mbrvp"><menuitem id="mbrvp"></menuitem></button>
  <var id="mbrvp"><strike id="mbrvp"></strike></var>
  <label id="mbrvp"></label>
  <delect id="mbrvp"><div id="mbrvp"></div></delect>
  <label id="mbrvp"></label>
  <tr id="mbrvp"></tr>
   

  上海荆戈工业控制设备有限公司

  Shanghai Dagger Industrial Control Equipment Co., Ltd.

  bansbach

  BANSBACH最初成立时的冲压工具在1919年凭借在内部转向商店和超过45年的气弹簧生产经验的制造商,我们已经演变成气弹簧,液压线性驱动系统,气动特在全球范围内优质供应商,液压泵,阻尼器,等等。 BANSBACHeasylift?通过了ISO 9001:2008认证,注册ITAR和EASA认证部分21G表格1。 


   现代化的生产 现代化的生产工艺和质量认证体系,保证BANSBACH气弹簧具有最高qualitiy标准。使用我们的测试和开发实验室,产品和技术正在不断改进。一个完整的加工车间允许用最短的交货时间,制造了深刻的垂直范围。 


   在责任大小的结果 同义与我们的持续增长,我们越来越多的责任,以保证环境友好的产品是不会被遗忘。我们继续在利用环保材料制作非常成功


  0.00
  0.00
    
  商品描述

  BANSBACH最初成立时的冲压工具在1919年凭借在内部转向商店和超过45年的气弹簧生产经验的制造商,我们已经演变成气弹簧,液压线性驱动系统,气动特在全球范围内优质供应商,液压泵,阻尼器,等等。 BANSBACHeasylift?通过了ISO 9001:2008认证,注册ITAR和EASA认证部分21G表格1。 


   现代化的生产 现代化的生产工艺和质量认证体系,保证BANSBACH气弹簧具有最高qualitiy标准。使用我们的测试和开发实验室,产品和技术正在不断改进。一个完整的加工车间允许用最短的交货时间,制造了深刻的垂直范围。 


   在责任大小的结果 同义与我们的持续增长,我们越来越多的责任,以保证环境友好的产品是不会被遗忘。我们继续在利用环保材料制作非常成功  BANSBACH D0M0N4A-400-870--002/300N
  BANSBACH D0M0N4A-250-570--002/400N
  BANSBACH D3D3-52-165-407--002/170N
  BANSBACH D0B1Z-3-075-183--002/500N
  BANSBACH A1A1-52-130-375--002/780N
  BANSBACH D3D3-52-165-407-002 170N
  BANSBACH V0V0-56-120-272--001/030N
  BANSBACH A1A1-40-150-400-008 300N
  BANSBACH A1A1-70-061-205-018 030N
  BANSBACH J4J4-50-100-298--004/300N
  BANSBACH A1N2Z-3-098-226-001/850N
  BANSBACH D2D2-50-200-535-004-300N
  BANSBACH A3A3-40-100-310--013/050N
  BANSBACH N2N2ZB3-191-330--003/1600N
  BANSBACH D0M0N4A-250-570--001/300N
  BANSBACH D0M0B9B-170-680-003/1820N
  BANSBACH B9A1R04-070-263--005/1400N
  BANSBACH D0M0N4A-250-570—002/300N
  BANSBACH A1A1-52-220-540-001 700N
  BANSBACH D2D2-50-200-535--004/300N
  BANSBACH HK67A08W0900230-001/001
  BANSBACH L2M2-05-350-803--001/1500N
  BANSBACH K0L2KX3-250-874--001/000N
  BANSBACH A1A1-40-140-370-003 380N
  BANSBACH A1A1F40-137-560-019/150N
  BANSBACH A7A7-82-320-770-001/400N
  BANSBACH L41BY400M1ST1-M-003/003
  BANSBACH GDF-15-20-D1D1-300N
  BANSBACH A8A8F45-163-480-002 380N
  BANSBACH KONOBF2-150-372/100N
  BANSBACH D0M0-45-300-680--003 805N
  BANSBACH D0M0N4A-250-570??001 300N
  BANSBACH A1A1-40-080-280-010 130N
  BANSBACH C8C8D57-650-1587-001 1800N
  BANSBACH Z0Z0-17-250-638-001 5000N
  BANSBACH B1B1-54-220-538/600N
  BANSBACH B9A1R04-070-263-005 1400N
  BANSBACH A0A0N-40-160-397/15LBS(67N)
  BANSBACH A1A1-41-130-342/400N -55??
  BANSBACH A1A1-70-061-205-002 300N
  BANSBACH 80mm 260N
  BANSBACH B1B1Z-3-120-253-001 190N
  BANSBACH A1A1-52-140-360-002 1250N
  BANSBACH A4A4-55-541-1312-560
  BANSBACH D3D3B92-160 -140-001 560N
  BANSBACH C3C3-86-048-155-001 330N
  BANSBACH D0M0N4A-400-870-001/300N
  BANSBACH D0M0N4A-250-570??001 400N
  BANSBACH D3D3-50-150-425-001
  BANSBACH D2D2-50-200-535-003/300N
  BANSBACH DOMON4A-250-570-001 300N
  BANSBACH DOMON4A-400-570-001 250N
  BANSBACH W0A1PK1-078-280-001 400N
  BANSBACH B3B3-86-065-220--001110N
  BANSBACH A2K2-52-300-700-450N
  BANSBACH A2K2-52-250-600-1100N
  BANSBACH DOMO14A-250-570-001300N
  BANSBACH H9H9H0C-130-302-001/250N
  BANSBACH U0U0-3G-120-270-001/150N 
  BANSBACH J4J4-50-100-298-004 300N 
  BANSBACH A3A3F03-400-920-001/160N, 820313 
  BANSBACH L2D9-45-300-725--001/1300N 
  BANSBACH B1B1ZB93-080-481-002-1125N 
  BANSBACH DOB1Z-3-075-183-002 500H
  BANSBACH O0Z0B0B-280-661-002-1550N
  BANSBACH D1D1-46-153-400-002/245N
  BANSBACH D1D1-46-153-400--002 245N 
  BANSBACH D3D3-52-165-407-002 170N 
  BANSBACH J4J4-50-100-298-700N
  BANSBACH D3D3-5-2-165-415-350N
  BANSBACH A1N2Z-3-98-226/850N
  BANSBACH D3D3-52-165-407/170N
  BANSBACH D3D3-50-107-300-400N
  BANSBACH J4J4-50-150-398-100N
  BANSBACH J4J4-50-150-398-350N
  BANSBACH J4J4-50-100-298-200N
  BANSBACH J4J4-50-100-298-300N
  BANSBACH J4J4-50-100-298-400N
  BANSBACH J4J4-50-120-338-200N
  BANSBACH GASSPRING A3A7F40-175-480/250N
  BANSBACH A1A1-72-060-215-002 900N
  BANSBACH H03AF52-100-294-002-900N
  BANSBACH D3D3-50-210-506-001/160
  BANSBACH A4A4H52-115-347??0XX 700N
  BANSBACH AOAON-40-160-397/30LBS(135N)
  BANSBACH V0V0-50-120-272-001 030N
  BANSBACH D3E2H41-035-153-001 110N
  BANSBACH D1D1-46-100-292-001 150N
  BANSBACH D2D2-50-150-485-003 200N
  BANSBACH a1a1-52-220-540-001,700n
  BANSBACH see the picture
  BANSBACH D2D2-50-200-535-300N
  BANSBACH A1N2Z-3-098-226-001 850N 
  BANSBACH A1N2Z-3-098-226--001 850N 
  BANSBACH J4J4-50-100-298--004 300N
  BANSBACH 50-100-300-007 280N
  BANSBACH 14976?GASSPRING,600N,318LG,G1C?*HOLO-62-140-318-001/600N
  BANSBACH 10088?GASSPRING,250N,G2N/G1H/G3??*E1E1-46-050-150-001-250N
  BANSBACH 14977?GASSPRING,800N,318LG,G1C?*HOLO-62-140-318-002/800N
  BANSBACH 14978?GASSPRING,1000N,318LG,G1C??*HOLO-62-140-318-003/1000N
  BANSBACH A3A3-90-150-415 - - 001 700N
  BANSBACH A1A1-42-100-290-007 150N
  BANSBACH A8A8F45-235-640-001 1160N 
  BANSBACH Z2Z2B63-200-500-002 500N
  BANSBACH A1A1-52-220-540-001 700N 
  BANSBACH A1A1-90-135-365-001 030N
  BANSBACH E2E2-50-100-290-002-330N
  BANSBACH A2K2-110-300-600/600N
  BANSBACH A1A1-52-130-375-002
  BANSBACH A7A7-40-035-180-001370N
  BANSBACH A7A7-40-035-180-001 370N 
  BANSBACH GDBR-28-500-B2952
  BANSBACH E5E5-56-150-375-001 150N 
  BANSBACH KOL2KX3-250-874-001 000N
  BANSBACH HK67A08W0900230001
  BANSBACH E2E2-40-220-525--004 500N
  BANSBACH L=175 Hub=35 300N d=8 D=19 B=10 C=8.2 E=20 F=15 R=8
  BANSBACH A1A1-40-220-540-011-450N
  BANSBACH J2J2-40-010-104-004(300N)
  BANSBACH L2M2-05-350-803-1500N 2516001182
  BANSBACH VOJ2-3C-105-289-002 180N
  BANSBACH EOA1-52-195-460-005-700N
  BANSBACH X2X2-44-105-310-001-1400N 
  BANSBACH A1A1-40-140-370-003 380N 
  BANSBACH D2D2-50-200-535-004 300N
  BANSBACH A2K2-52-250-600-004 600N
  BANSBACH A1A1F40-137-560-019 150N 
  BANSBACH H1H-5G-055-160-001/050N
  BANSBACH A7A7-82-320-770-001 400N
  BANSBACH C3C3-46-170-410-001_230N 
  BANSBACH DoMoB9B-170-680-003 1820N 
  BANSBACH BOD0-50-200(7204)-001 300N 
  BANSBACH A4A1B42-150-415--001
  BANSBACH A1A1-40-125-350-002 200N
  BANSBACH EOMON45-250-570-001 800N 
  BANSBACH D0L2-05-100-275--001/22N
  BANSBACH D3D3F41-350-817/050N
  BANSBACH D3D3-52-165-407/050N
  BANSBACH C8C8-57-11002440-001 1300N
  BANSBACH D0L2-05-100-275-001 2200N
  BANSBACH A1-F42-120-359 1100N
  BANSBACH A1A1-70-061-205-002 300N 912173
  BANSBACH D2-D2-50-200-535/300N
  BANSBACH B3B3-86-065-220--001 110N
  BANSBACH W6W6B52-396-885-001 900N
  BANSBACH L2L2Z-B-160-330-001/1000N EL1=330 EL2=280
  BANSBACH AIBIZ-3-120-248/1300N EL1=248 EL2=215
  BANSBACH D1D1-46-020-090-014(200N) 
  BANSBACH A1A1Z21-100-300-001/150N
  BANSBACH AI142-280-651-001 300N
  BANSBACH HOZOC9B-265-700-005/1300N 
  BANSBACH J4J4-50-100-298-300N 
  BANSBACH B1B1-54-220-538-004 600N
  BANSBACH H9H9-H46-130-290/250N
  BANSBACH A1A1-H41-130-342/400N
  BANSBACH D9A4B54-395-927-002/1480N
  BANSBACH C8C8-57-1100-2440-001 1300N
  BANSBACH C8C8D57-1100-2440-001 1300N
  BANSBACH A1A1-40-035-175/300N
  BANSBACH A1A1-52-140-354-003 800N 
  BANSBACH N2N2ZB3-191-330-003 1600N
  BANSBACH A4A4T85-100-350-001 250N
  BANSBACH C1C1-47-10002170-012/4000N/:dumper struts 
  BANSBACH F3F3F72-180-445/850N
  BANSBACH B0B1Z-075-0183-002/500N
  BANSBACH KOT2P-2-105-700-002 600N
  BANSBACH KOM2P-2-050-235-003 175N
  BANSBACH HONO-N-52-060-167/800N 
  BANSBACH F3F3F72-180-445-01 850N
  BANSBACH D3D3-52-165-407-002-170N
  BANSBACH A1A1N52-050-205-001 800N
  BANSBACH 48XLB037??5/16BORE
  BANSBACH 24XLB037??1/4BORE
  BANSBACH 10LF020,3/8BORE
  BANSBACH 18LB050,1/2BORE
  BANSBACH D150L050
  BANSBACH F1F1F46-060-182-040N
  BANSBACH F1F1F46-060-182-315N
  BANSBACH 900 BA12SR
  BANSBACH 900 BA14SR
  BANSBACH 36XLB037??5/16BORE
  BANSBACH E2E2-50-080-250-001 550N 
  BANSBACH D2D2-50-200-535/300N
  BANSBACH A2K2-52-250-600/600N
  BANSBACH DSN-25-25-PCOD
  BANSBACH A3-40-220-560-001-400N
  BANSBACH D3D3-80-150 377 001 100N
  BANSBACH A4A4ZF3-100270-002 1000N
  BANSBACH AIAI-40-150-400-009 150N
  BANSBACH A1-A1-40-125-350-001 120N
  BANSBACH GZ-28-100-CC-1000 N Stretching distance of 100mm total leng
  BANSBACH 085 464 03 14 100 / 1700N Compression distance 100mm total l
  BANSBACH 084 425 03 08 160 / 400N Compression distance 160mm total le
  BANSBACH 084 174 03 08 100 / 300N Compression distance 100mm total le
  BANSBACH F3F3-70-100-376-001 400N
  BANSBACH A1A1-50-083-250-001 500N
  BANSBACH A1A1-40-080-260-006 130N
  BANSBACH A1A1-80-300-700-010300N
  BANSBACH D1D1-46-060-170-016/270N
  BANSBACH A1-A1-41-100-282-400N
  BANSBACH E2E2-52-080-300-002/850N
  BANSBACH BOE2-80-100-273-001-300N moq
  BANSBACH C3C3B86-150-375-001-140N
  BANSBACH X2X2-50-120-340--001/700N 9703
  BANSBACH X2X2-50-120-340--006 800N

  香港九龙图库精选资料正版app-香港九龙图库精选资料正版最新 澳门一肖一码100%的准确率 澳门肖一码100%准确 澳门一肖一码必中一肖今晚 2023澳门正版资料全年免费 2023澳门开奖历史记录查询结果 澳门最准一肖一码100% 新澳门开奖结果开奖记录 管家婆三肖三期必出一期 澳门彩今晚必中一肖一码 2023年香港今晚特马 白小姐三码三期必中一期 2023今晚澳门开特马澳门 2023今晚澳门特马开 2023澳门资料大全免费完整版 澳门三肖三码精准1000% 澳门一肖一码100%准确 澳门最新开奖历史 2023正版资料全年免费公开三 澳门一肖一码一必中一肖 新澳门开奖结果开奖记录 澳门真正最准的免费资料 最准一肖一码100%免费公开 2023澳彩资料免费大全 2023年一码一肖100准确 2023澳门今晚开奖特马 管家婆三肖三码三期必出一期 澳门一肖一码100%澳门 管家婆三期必内必开一期 澳门2023精准最真的资料 管家婆三肖一码一定中特 2023一码一肖1000准确 2023澳门正版免费码资料 2023今晚必开一肖一码 管家婆三期必开一期精准 最准一肖一码100%澳门 澳门2023精准一肖一码 香港免费六会彩资料大全 2023年香港正版资料 2023澳门免费精准资料 2023澳门今晚开奖结果是多少 今晚澳门一肖一码必中肖 澳门资料大全正版资料2023年免费 2023澳门特马今晚开奖 澳门一肖一码期期准中选料1今晚 2023澳门正版资料全年免费 2023澳门全资料免费看 澳门一肖一码100精准 管家婆三期必内必开一期 澳门必出一肖一码100准 2023澳门资料大全免费完整版 2023年今晚必出一肖一码 澳门最准一肖一码一码配套成龙 澳门最准一肖一码100 2023澳门历史开奖记录完整版 2023澳门一肖一码100%中奖 澳门一肖一码100%的准确率 2023澳门精准正版资料 澳门一肖一码100%准确 管家婆三肖三期必开一期 澳门7777788888王中王